LF Invest blir ny huvudpartner till VIK Hockey!

vikAvtalet sträcker sig över fem säsonger och ger ett sjusiffrigt belopp varje år.

Se länk nedan för att se en intervju med VD Lars Forslund
http://www.vik.se/artikel/wy7baiovb-4a8i1/


LF Invest AB | Retortgatan 6 | 721 30 Västerås | Tel: 021-475 07 21 | lars@lfinvest.se